30.03.2022 Çarşamba günü Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müd. Yrd. Öğr. Gör. Elif Demir’in organizasyonunda; Uşak Üniversitesi Ulubey Myo öğrencilerine “Çocuk İstismarı Vakalarına Yaklaşım” konulu çevrimiçi seminer düzenlendi. Uşak Üniversitesi’nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Meryem Gül moderatörlüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Cihangir Karakaya ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Yaşar’ın anlatıları ve Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müd. Yrd. Elif Demir’in organizasyonunda gerçekleştirildi.

Seminer, Çocuk İzlem Merkezinde de adli görüşmeci olarak çalışma deneyimi de bulunan Cihangir Karakaya’nın “İstismar Vakalarına Dair İşleyiş” konulu konuşması ile başladı. Karakaya, konuşması içerisinde;

- “İhmal” ve “istismar” olgularına,
- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan “korunma ihtiyacı olan çocuk” kavramına,
- Bildirim yükümlülüğü başta olmak üzere istismar vakaları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ve dikkat çekti.
- Ardından, Kanunda yer alan bakım ve koruma tedbirleri hakkında bilgi verdi.
- Sonrasında ise, Çocuk İzlem Merkezindeki işleyiş hakkında bilgi vererek istismar şüphesi olan çocuğun adli sisteme girdiğinde çocuğu nasıl bir ortam ve sürecin beklediğini aktardı.

İkinci konuşmacı olarak sözü devralan Songül Yaşar ise;
- Çocuk İzlem Merkezleri kurulmadan önce yapılan müdahalede çocukların yaşadıklarını sosyal hizmet uzmanı, polis, hakim gibi farklı profesyonellere ortalama 17 kez anlatarak tekrar travmatize olduğunu ve bu nedenle Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulduğunu açıkladı.
- Çocuk İzlem Merkezlerinde istismar öyküsünü dinlemesi gereken profesyonellerin aynalı oda arkasında gizli bir şekilde bulunduğuna ve çocuğun uygun ortamda yaşadıklarını yalnızca belirli uzmanlık alanlarında eğitim almış ve sonrasında belirli eğitimleri alarak sertifiye olmuş adli görüşmecilerle paylaşmasının sağlanmasına dikkat çekti.
- Ardından, çocuk istismarı alanındaki yaklaşık 10 yıllık çalışma deneyimi sürecinde karşılaştığı vakalardan hareketle istismar mağduru çocukların nasıl fark edilebileceğini ve fark edildiğinde çocuğa doğru bir şekilde nasıl yaklaşılabileceğini anlattı.
- Bununla birlikte, engelli çocuklar, uygun barınma koşullarına sahip olmayan çocuklar gibi istismar açısından risk altında olan çocuklara dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

Karakaya ve Yaşar konuşmalarını tamamladıktan sonra yoğun ilgi gösteren katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Tam katılım gösteren ve konuya tüm hassasiyetleri ile yaklaşan tüm öğrencilerimize ve değerli hocalarımıza bu önemli konuda  bize bilgi aktarımında bulundukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Google Meet


30 Mart 2022