Merkezimiz, 1 Kasım 2017 tarihinde ‘Kadının Ekonomik Ve Sosyal

Statüsünün Güçlendirilmesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ve Kadının

İnsan Haklarının Korunması’ kapsamında Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanı’nın da katılımıyla üniversitelerin Kadın Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürleri ile toplantıya katılmıştır.

 


01 Kasım 2017