13 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ nda

Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı’ konulu sempozyuma

düzenlenmiştir. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanı ve YÖK Başkanımız katılmıştır. Toplantıya Uşak

Üniversitesi UKSAM Müdür ve Müdür Yardımcısı katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13 Aralık 2017