Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 proje ilinde eylem projeleri

hazırlanmıştır. 2017-2020 döneminde uygulanması planlanan Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının 81 ile yaygınlaştırılmasının faydalı

olacağı değerlendirilmiştir. Bu sebeple ilimizde 2018-2021 yıllarını kapsayan

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının hazırlamasına yönelik

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Merkezimiz Müdür ve müdür yardımcıları 02-

03-04 Ocak 2018’de Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında

Teknik Kurul Üyeleri ile birlikte İl Eylem Planının hazırlanması için Çalıştay’a

katılmıştır.

 

 


02 Ocak 2018