Dr. Öğrt. Üyesi Dilek Sahillioğlu Müdür
    Dr. Öğrt. Üyesi Perihan Tuğba Şeker
Müdür Yardımcısı 
   
    Öğrt. Grv. Elif Demir
Müdür Yardımcısı